Strefa słuchacza Platforma e-learning

Szkoła Policealna przeznaczona jest dla absolwentów szkół
średnich - zarówno liceów jak i techników. Ukończenie Szkoły
pozwala na zdobycie wymarzonego zawodu - uzyskanie
kwalifikacji w różnorodnych kierunkach kształcenia.
W zależności od kierunku kształcenia (zawodu) nauka trwa
1 rok (2 semestry) , 1,5 roku (3 semestry), 2 lata (4 semestry)
lub 2,5 roku (5 semestrów). Nauka kończy się uzyskaniem
świadectwa ukończenia szkoły policealnej oraz przystąpieniem
do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie.

Wszystkie zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia odbywają się w
siedzibie Szkoły - w salach lekcyjnych oraz pracowniach
zawodowych.
Natomiast zajęcia praktyczne organizujemy we współpracy
z placówkami o największej renomie w swojej dziedzinie.