Strefa słuchacza Platforma e-learning


O nas

Nasza Szkoła powstała w 2001 roku jako część Ośrodka Szkoleniowego Elpax, który na rynku edukacyjnym działa
z powodzeniem już od 1989 roku. Jesteśmy więc szkołą z tradycjami. Od wielu lat kształcimy naszych słuchaczy w różnych zawodach. Od początku działalności posiadamy uprawnienia szkoły publicznej. W związku z tym świadectwa przez nas wydawane są dokumentami urzędowymi, umożliwiającymi naukę na dalszych szczeblach edukacji.

Zgodnie z nowymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji realizujemy nową podstawę programową szkolnictwa zawodowego.
W zależności od typu szkoły oraz kierunku zajęcia odbywają się w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym. Nasi nauczyciele to wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
 

Posiadamy bogatą bazę dydaktyczną oraz własne pracownie takie jak:

 • pracownie masażu,
 • pracownia terapii zajęciowej,
 • pracownia chemiczo-farmaceutyczna,
 • pracownia komputerowa.

Dużym atutem naszej szkoły jest fakt, że jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym OKE, czyli nasi słuchacze zdają egzaminy
w naszej szkole. Zdawalność egzaminów to nawet 100 % na niektórych kierunkach.

Dla naszych słuchaczy dostępna jest platforma edukacyjna, gdzie umieszczone są terminy zjazdów, plany zajęć, materiały dydaktyczne oraz istotne informacje dla danego kierunku nauczania. Ponadto posiadamy własny oświetlony parking, przeznaczony jedynie dla naszych pracowników i słuchaczy, 

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ:

 • Nauka na wszystkich kierunkach jest bezpłatna.
 • Mamy uprawnienia szkoły publicznej.
 • Jesteśmy ośrodkami egzaminacyjnymi OKE, czyli nasi słuchacze zdają egzaminy w naszej szkole.
 • Zdawalność egzaminów w naszej szkole to nawet 100% na niektórych kierunkach.
 • Posiadamy własne pracownie na terenie szkoły.
 

Pamiętaj!
W naszej szkole wpisowe - 0 zł!
Egzaminy, zaświadczenia, wakacje - 0 zł!

 

Dodatkowo:

 • dodatkowe zajęcia gratis!
 • wycieczki przedmiotowe!
 • dodatkowe kursy związane z kierunkami nauki - taniej!
 • darmowy dostęp do internetu!
 • umożliwiamy naszym słuchaczom udział w konkursach!
 • niezbędne materiały dydaktyczne gratis!
 • zapewniamy wszystkie zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe!