Platforma e-learning


Polityka informacyjna

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Z.U.W.H. "ELPAX" Sp. z o.o z siedzibą Bytomiu, ul. Łużycka 11 NIP: 6260002602
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?
Pod adresem e-mail: iodo@elpax.pl lub pisemnie na adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Z.U.W.H. "ELPAX" Sp. z o.o. ul. Łużycka 11 Bytom.
Skąd mamy Państwa dane?
Otrzymaliśmy je od Państwa podczas procesu rekrutacji i/lub pierwszej wykonywanej usługi szkoleniowej i edukacyjnej, podczas wysyłania zgłoszenia na usługę edukacyjną przez Państwa Pracodawcę, a także później, w związku z różnego rodzaju udzielanymi świadczeniami edukacyjnymi.
Udzieliliście nam Państwo ustnej i/lub pisemnej zgody do przetwarzania Państwa danych, wynikających z ciążących na nas obowiązków prawnych.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania usług edukacyjnych, w tym do:
 • Umożliwienia kontaktowania się z Państwem w celu realizacji naszych usług szkoleniowych i edukacyjnych, a także w zakresie marketingu, w tym również marketingu bezpośredniego, ponieważ przetwarzanie jest realizowane w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę osobiście i/lub podczas zawierania umowy szkoleniowej idukacyjnej, a także jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu.
 • Spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych umożliwiających realizację umów dotyczących świadczenia usług szkoleniowych i edukacyjnych, w szczególności poprzez pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych, ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych którym podlegamy.
 • Realizacji umów zawartych w ramach umowy świadczenia dla Państwa usług szkoleniowych i edukacyjnych – w zakresie doboru wykładowców, trenerów, przeprowadzania egzaminów państwowych oraz innych, ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych którym podlegamy.
 • Ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami związanymi ze świadczeniem usług szkoleniowych i edukacyjnych w ramach zawartych umów lub przetwarzaniem danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu.
 • Przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych którym podlegamy.
Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych, dlatego też przetwarzamy je w ramach tego obowiązku.
 • Monitorowanie Państwa pobytu na terenie budynku oraz pomieszczeń firmy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających na jej terenie oraz świadczonych usług szkoleniowych i edukacyjnych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu.
 • Kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu.
Czy Państwo musicie podać swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Państwa danych osobowych, które są niezbędne do realizacji świadczonych przez nas usług szkoleniowych i oświatowych.
Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie Państwo danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zrealizować usług świadczonych przez Z.U.W.H. "ELPAX" Sp. z o.o, co w konsekwencji uniemożliwi Państwu do nich dostęp.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.
Państwa uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?
Macie Państwo prawo dostępu i wglądu do treści sowich danych osobowych, ich sprostowania uzupełnienia, poprawienia – w wypadku gdy dane osobowe są niekompletne lub nieprawidłowe.
W zakresie ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia przysługuje Państwo takie prawo w zakresie danych udzielonych do celów marketingowych i w wypadku niektórych zgód. W pozostałych wypadkach dotyczą Państwa uregulowania dotyczące ustaw i rozporządzeń oświatowych.
Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, niepodleganiu zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Waszych danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
W jakich sytuacjach przysługuje Państwu sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych?
Macie Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

COOKIE - CIASTECZKA

Nasza strona jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:
- są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
- umożliwiają Państwu, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji strony;
- nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzenia.
Korzystając z odpowiednich opcji Państwa przeglądarki, w każdej chwili możecie:
- usunąć pliki cookies;
- blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
W naszej Placówce ciasteczka wykorzystywane są w celu:
 • zapamiętywania informacji o Państwa sesji,
 • statystycznym,
 • udostępniania funkcji strony.
Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Państwa przeglądarce, można skorzystać z pliku pomocy każdej przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziecie Państwo na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używacie. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe udostępniamy:
- podmiotom wspierającym nas w zakresie świadczonych usług szkoleniowych: wykładowcy, trenerzy, wyspecjalizowane w danych dziedzinach egzaminacyjnych instytucje, urzędy, Szkoła Wyższa Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu (studia);
- instytucje udzielające wsparcia finansowego w ramach realizacji projektów dofinansowywanych przez UE;
- instytucje nadzorujące realizowane przez nas usługi szkoleniowe Kuratorium Oświaty;
- podmioty wspierające nas w sprawach rachunkowo – rozliczeniowych,
- podmioty wspierające nas w zakresie, usług IT;
- podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np.; sądy i organy państwowe);
- podmioty świadczące usługi: z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, informatyczne lub telekomunikacyjne; księgowo – finansowe i podatkowe; audytorskie i kontrolne; prawne i windykacyjne.
Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe przetwarzane przez naszą firmę, w ramach świadczonych usługa szkoleniowych zgodnie z ustawami i rozporządzeniami oświatowymi będą przechowywane przez okres 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, z wyjątkiem danych przekazanych w oparciu o wyrażoną zgodę.
Ponadto dane będą przechowywane w celu: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem świadczeń szkoleniowych i edukacyjnych oraz umów; wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych; zapobiegania nadużyciom i oszustwom.
Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).