Platforma e-learning


Aktualności

20.09.2020

Zapraszamy 05 października 2020 r. - godz. 8,30

Zapraszamy  05 października 2020 r. - godz. 8,30

do naszego ośrodka na:

kurs przygotowujący słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego odnawiającego Kwalifikacje w zakresie eksploatacji i/lub dozoru urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych i/lub energetycznych

Kurs zakończony jest egzaminem przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

koszt - 200 zł/os + egzamin 260 zł (cena jednego egzaminu)

powrót