dołącz do nas: Platforma e-learning


Aktualności

03.08.2019

​„PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA”


Termin: 10.09.2019  godz.15.00. 

Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.), każdy nauczyciel powinien być przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy tak, aby w razie wypadku wyeliminować czynniki zagrażające życiu dziecka przed dotarciem fachowej pomocy medycznej. 

 Obowiązek zorganizowania w szkole/przedszkolu przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy spoczywa na dyrektorze który zgodnie z § 2 cytowanego rozporządzenia zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.
 Obowiązek udzielania pomocy, Art.164 Par 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3
 Oferowane przez nas szkolenie jest odpowiedzią na obowiązek prawny posiadania kwalifikacji Państwa pracowników zgodnie z obowiązującymi aktami.
 Oferujemy profesjonalne szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla szkół i przedszkoli. 
 Kładziemy duży nacisk na praktyczne aspekty szkolenia.
 Przyjedziemy do placówki i przeszkolimy całą kadrę.
 Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Program:
 1. Obowiązek udzielania pierwszej pomocy- uwarunkowania prawne.
 2. Definicje związane z pierwsza pomocą
 3. Czynności początkowe ratownika w sytuacji udzielania pierwszej pomocy.
 4. Zasady udzielania pierwszej pomocy.
 5. Schematy postępowania w sytuacjach zagrożenia życia u dorosłych i u dzieci.
 6. Czynności doraźne wykonywane w różnych sytuacjach:
 · Ratujące życie – Alfabet reanimacji.
 · Postępowanie we wstrząsie
 · Postępowanie w zatruciach
 · Postępowanie w zadławieniach
 · Postępowanie w sytuacji utraty przytomności
 · Postępowanie w krwotokach
 · Postępowanie w złamaniach
 · Opatrywanie ran

Dodatkowe Informacje o szkoleniu:
 Celem jest przygotowanie do aktywnego uczestniczenia w udzielaniu pomocy przedlekarskiej.
 Szkolenie ma charakter warsztatowy.
 Uczestnicy będą ćwiczyć różne elementy postępowania.
 Stosowane są metody aktywizujące uczestników.
 Warsztat jest skoncentrowany na zdobywaniu umiejętności praktycznych, postępowania w sytuacji
 udzielenia pierwszej pomocy.

Instruktor prowadzący:
 Trener, ratownik medyczny z wieloletnim doświadczeniem w karetkach pogotowia.

powrót