Strona główna

Do dnia 21 czerwca 2019r. biuro Projektu w Kłobucku będzie nieczynne z powodu awarii prądu.

 

Projekt Mieszkasz lub pracujesz w woj. śląskim? Nie strać szansy na bezpłatne szkolenia językowe oraz komputerowe!” RPSL.11.04.03-24-040F/15 dedykowany jest  osobom:

 • w wieku 25 lat i więcej,
 • pracującym  ( pracownikom w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,  osobom świadczącym usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło);
 • uczestniczącym z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach,

Pierwszeństwo będą miały osoby należące do grup tzw. defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji czyli takich jak:

 • osoby po 50 roku życia (przewidziano 237 miejsc w tym 166 dla kobiet)
 • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka);
 • osoby o niskich kwalifikacjach (przewidziano 450 miejsc w tym 315 dla kobiet)
 • osoby niepełnosprawne;
 • osoby mieszkające na terenach wiejskich.

Uwaga!!!!

W projekcie NIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU właściciele przedsiębiorstwa pełniącym funkcje kierownicze, jak również wspólnicy (w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącą z niego korzyści finansowe) oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą

W ramach projektu przewidziano następujące szkolenia:

 1. Szkolenia językowe: z języka angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego, w grupach maksymalnie 12 osobowych.

Zostanie uruchomionych minimum 73 grup językowych:

 • 63 grupy z języka angielskiego
 • 7 grup z języka niemieckiego
 • 3 grupy z  języka francuskiego

Uczestnicy otrzymują komplet podręcznik + zeszyt ćwiczeń z płytą CD, materiały szkoleniowe, wodę podczas zajęć.

 • Przewidziano, że średnio jeden uczestnik  będzie brał udział w 3 modułach 60 godzinnych – sam będzie wybierał i dostosowywał liczbę modułów.

Każdy otrzyma możliwość udziału w egzaminie językowym certyfikowanym na zakończenie wybranej liczby modułów.

 1. Szkolenia z zakresu ICT będą realizowane w grupach średnio 10 osobowych – maksymalnie 12 osób.
 2. Szkolenie typu ECDL BASE – 550 uczestników – każdy pakiet Base skalda się z 4 modułów, łącznie 80 godzin zajęć na grupę
 3. Szkolenia ECDL Standard – założono 120 miejsc dla uczestników na różnych modułach – jedne moduł to 20 godzin szkolenia.
 4. Szkolenia ECDL ADVANCED – 1290 miejsc na różnych modułach zgodnie z przewidywaniami uczestnicy wybierają średnio po 3 moduły Advanced – planujemy ok 430 uczestników – każdy moduł tematyczny to 30 godzin zajęć.
 5. Grafika komputerowa PHOTOSHOP – 100 uczestników – 25 godzin zajęć
 6. Szkolenie z zakresu tworzenia stron WWW – 50 uczestników – 35 godzin zajęć
 7. Tworzenie aplikacji internetowych – 80 uczestników – 30 godzin zajęć.

Każdy uczestnik/uczestniczka może wziąć udział w dowolnej ilości szkoleń.