Szkoła policealna - Elpax - Szkoła
Strefa słuchacza

Zdobądź najlepsze
umiejętności zawodowe z
Elpaxem


Krok w bezpieczną przyszłość.
Sprawdź kierunki!

Kliknij i pobierz potrzebne
formularze zgłoszeniowe:


Dokumenty
Szkoła Policealna przeznaczona jest dla absolwentów szkół średnich - zarówno liceów jak i techników. Ukończenie Szkoły pozwala na zdobycie wymarzonego zawodu - uzyskanie kwalifikacji w różnorodnych kierunkach kształcenia

W zależności od kierunku kształcenia (zawodu) nauka trwa 1 rok (2 semestry) lub 2 lata (4 semestry). Nauka kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej oraz przystąpieniem do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Wszystkie zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia odbywają się w siedzibie Szkoły - w salach lekcyjnych oraz pracowniach zawodowych. Natomiast zajęcia praktyczne organizujemy we współpracy z placówkami o największej renomie w swojej dziedzinie.
 • Opiekunka dziecięca

  Opiekunka dziecięca

   
  Zajęcia trwają 2 lata - 4 semestry.


  Pozwala na zdobycie wykształcenia potrzebnego do zatrudnienia w przedszkolach, żłobkach, domach małego dziecka, sanatoriach, dziecięcych oddziałach szpitalnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach kultury, czy też indywidualnej opieki nad małymi dziećmi.

  Na kierunku tym słuchacz uzyska wiedzę z zakresu m. in. wychowania, pielęgnacji dziecka i literatury dziecięcej.

  Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych przez cały czas trwania nauki.
  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się pod koniec klasy II.

  KWALIFIKACJA: MS.11. – ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DZIECKA

  Przedmioty nauczania

  • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
  • Zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia
  • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
  • Język obcy zawodowy w opiece nad dzieckiem
  • Język migowy
  • Teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowania dziecka
  • Pielęgnacja i wychowanie dziecka
  • Opieka nad dzieckiem
  • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
  • Praktyki zawodowe
  • Wychowanie fizyczne
 • Ortoptystka

  Ortoptystka

   
  Nauka trwa 2 lata – 4 semestry.


  Ortoptystka diagnozuje i leczy niedowidzenie, zeza, zaburzenia widzenia obuocznego u dzieci jak i dorosłych.

  W tym zawodzie wykonuje się oraz asystuje w wielu badaniach okulistycznych, opracowuje się zestawy ćwiczeń ortoptycznych, prowadzi się rehabilitację narządu wzroku.

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się pod koniec klasy II.

  KWALIFIKACJA: MS.10.-ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE ORTOPTYKI
   

  Przedmioty nauczania

  • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
  • Język obcy w ortoptyce
  • Trening umiejętności społecznych
  • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
  • Podstawy anatomii i patofizjologii
  • Wybrane zagadnienia z pediatrii
  • Ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna
  • Język migowy
  • Metody i techniki pracy ortoptystki
  • Podstawy optyki
  • Badania ortoptyczne
  • Ćwiczenia ortoptyczne
  • Praktyki zawodowe
  • Wychowanie fizyczne
 • Protetyk słuchu

  Protetyk słuchu

   
  Nauka trwa 2 lata - 4 semestry.


  W zawodzie tym należy posługiwać się wszechstronną wiedzą i kwalifikacjami z takich dziedzin jak : medycyna, elektronika, psychologia, akustyka, fizyka czy matematyka.

  Protetyk słuchu wykonuje specjalistyczne badania słuchu u osób dorosłych jak i dzieci, dobiera i dopasowuje odpowiedni aparat słuchowy, wykonuje odlewy ucha, produkuje wkładki uszne czy prowadzi działania profilaktyczne.

  Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie odbywa się pod koniec klasy II

  KWALIFIKACJA:  MS.16. – ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE PROTETYKI SŁUCHU

  Przedmioty nauczania

  • Zarys anatomii, fizjologii i patologii
  • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
  • Metody badania słuchu
  • Akustyka i psychoakustyka w protetyce słuchu
  • Metody doboru aparatów słuchowych
  • Budowa, naprawa i miernictwo aparatów słuchowych
  • Otoplastyka
  • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
  • Język obcy w protetyce słuchu
  • Język migowy
  • Badania słuchu - pracownia
  • Dopasowanie aparatów słuchowych
  • Opieka audio protetyczna
  • Praktyki zawodowe
  • Wychowanie fizyczne
 • Technik elektroniki i informatyki medycznej

  Technik elektroniki i informatyki medycznej

   
  Nauka trwa 2 lata - 4 semestry.


  W zawodzie tym wykorzystuje się wiedzę z zakresu informatyki, elektroniki i elektroradiologii. Technik elektroniki i informatyki medycznej zajmuje się obsługą elektronicznego i informatycznego sprzętu medycznego oraz kontrolą jego funkcjonowania.

  Absolwent przygotowany jest do wykonywania takich czynności jak: ocena stanu technicznego aparatury medycznej, posługiwanie się dokumentacją medyczną, współdziałanie w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych w czasie badań i zabiegów, instalowanie i uruchamianie elektronicznej aparatury medycznej.

  Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie odbywa się pod koniec klasy II

  KWALIFIKACJA: EE.29.-MONTAŻ I EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I SYSTEMÓW INFORMATYKI MEDYCZNEJ
   

  Przedmioty nauczania

  • Wychowanie fizyczne
  • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
  • Zarys psychologii
  • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
  • Podstawy diagnostyki elektromedycznej i ochrona radiologiczna
  • Język obcy zawodowy
  • Język migowy
  • Podstawy układów elektronicznych i elektrycznych
  • Podstawy biofizyki i aparatury elektromedycznej
  • Informatyka i techniki komputerowe w medycynie
  • Pomiary elektryczne i elektroniczne
  • Instalacja i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej
  • Praktyki zawodowe
 • Technik ortopeda

  Technik ortopeda

   
  Nauka trwa 2 lata - 4 semestry.


  Technik ortopeda projektuje, wykonuje oraz sprzedaje sprzęt ortopedyczny. Dopasowuje przedmioty ortopedyczne do potrzeb pacjenta.

  Absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania m.in. następujących zadań: ocena stanu pacjenta wymagającego zaopatrzenia ortopedycznego, projektowanie oraz wykonywanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, bieżąca naprawa przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, podejmowanie współpracy z placówkami ochrony zdrowia.

  Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie odbywa się pod koniec klasy II

  KWALIFIKACJA: MS.02 – WYKONYWANIE I DOBIERANIE PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH ORAZ ŚRODKÓW POMOCNICZYCH
   

  Przedmioty nauczania

  • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
  • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
  • Język obcy zawodowy w ortopedii
  • Zarys psychologii z etyką
  • Język migowy
  • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
  • Biomechanika ortopedyczna
  • Technologia obróbki materiałów
  • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  • Zarys kinezyterapii
  • Technika ortopedyczna
  • Praktyki zawodowe
  • Wychowanie fizyczne
 • Terapeuta zajęciowy

  Terapeuta zajęciowy

   
  Nauka trwa 2 lata - 4 semestry.


  Pozwala na zdobycie wykształcenia potrzebnego do zatrudnienia jako terapeuta zajęciowy w szpitalach, szpitalach sanatoriach, zakładach pomocy społecznej.

  Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych przez cały czas trwania nauki.

  Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie odbywa się pod koniec klasy II.

  KWALIFIKACJA: MS.09. – ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ
   

  Przedmioty nauczania

  • Wychowanie fizyczne
  • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
  • Język obcy w terapii zajęciowej
  • Podstawy psychologii i pedagogiki
  • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
  • Język migowy
  • Podstawy terapii zajęciowej
  • Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej
  • Prowadzenie terapii zajęciowej
  • Komputerowe wspomaganie działalności terapeuty zajęciowego
  • Praktyka zawodowa
 • Asystent osoby niepełnosprawnej

  Asystent osoby niepełnosprawnej

   
  Nauka trwa 1 rok - 2 semestry.


  Pozwala na zdobycie wykształcenia potrzebnego do zatrudnienia w placówkach służby zdrowia i organizacjach pozarządowych.

  Na kierunku tym słuchacz uczy się m. in. jak opiekować się osobą niepełnosprawną, jak współpracować z rodziną osoby niepełnosprawnej oraz instytucjami społecznymi, jak prowadzić rehabilitację środowiskową itp.

  Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych przez cały czas trwania nauki.

  Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie odbywa się pod koniec klasy I.

  KWALIFIKACJA: MS.08. – UDZIELANIE POMOCY I ORGANIZACJA WSPARCIA OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ
   

  Przedmioty nauczania

  • Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii
  • Elementy anatomii i patologii człowieka
  • Język migowy
  • Opieka i pielęgnacja człowieka
  • Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej
  • Język obcy w pomocy społecznej
  • Metodyka pracy asystenta osoby niepełnosprawnej
  • Terapia zajęciowa i aktywizacja
  • Praktyki zawodowe
 • Florysta

  Florysta

   
  Nauka trwa 1 rok - 2 semestry.


  Florysta zajmuje się tworzeniem różnych kompozycji z roślin ciętych oraz doniczkowych, dekoracją wnętrz, balkonów i tarasów. Swoje umiejętności może zastosować również przy oprawie wizualnej przyjęć ( wesela, śluby, komunie, chrzciny ), dekorowaniu hoteli czy kościołów.

  Wykorzystuje wiedzę z takich dziedzin jak: materiałoznawstwo roślinne, historia sztuki oraz dekoracji roślinnych. W swojej pracy florysta opiera się również na wiedzy z zakresu teorii barw i kompozycji plastycznej. Posługuje się wieloma technikami florystycznymi.

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się pod koniec klasy I.

  KWALIFIKACJA: RL.26 – WYKONYWANIE KOMPOZYCJI FLORYSTYCZNYCH
   

  Przedmioty nauczania

  • Materiałoznawstwo roślinne
  • Materiałoznawstwo nieroślinne
  • Kulturowe podstawy florystyki
  • Środki wyrazu twórczego
  • Kompozycje florystyczne
  • Przedsiębiorstwo florystyczne
  • Język obcy we florystyce
  • Wykonywanie kompozycji florystycznych
  • Praktyki zawodowe
 • Opiekun w domu opieki społecznej

  Opiekun w domu opieki społecznej

   
  Nauka trwa 2 lata - 4 semestry.


  Zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające wyższe wykształcenie kierunkowe oraz przygotowanie pedagogiczne. Pozwala na zdobycie wykształcenia potrzebnego do zatrudnienia w domach i ośrodkach pomocy społecznej i innych instytucjach opiekuńczych.

  Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych przez cały czas trwania nauki.

  Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie odbywa się pod koniec klasy II.

  KWALIFIKACJA:  MS.06. – ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZO-WSPIERAJĄCYCH OSOBIE PODOPIECZNEJ

  Przedmioty nauczania

  • Podstawy organizacji domu pomocy społecznej
  • Bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka
  • Teoretyczne podstawy opieki
  • Język migowy
  • Język obcy w pomocy społecznej
  • Opieka i pielęgnacja człowieka
  • Aktywizacja osoby podopiecznej
  • Trening umiejętności społecznych
  • Praktyki zawodowe
 • Opiekun medyczny

  Opiekun medyczny

   
  Nauka trwa 1 rok - 2 semestry.


  Pozwala na zdobycie wykształcenia potrzebnego do zatrudnienia m. in. w szpitalu, domach pomocy społecznej. sanatoriach, hospicjach itp.

  Opiekunowie medyczni uzyskają uprawnienia przede wszystkim do świadczenia usług pielęgnacyjnych, które będą wykonywać pod nadzorem lekarzy i pielęgniarek.

  Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych przez cały czas trwania nauki.

  Posiadamy sale wyposażone w sprzęt medyczny i laboratorium.

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się pod koniec klasy I.

  KWALIFIKACJA:  MS.04. – ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH OSOBIE CHOREJ I NIESAMODZIELNEJ

  Przedmioty nauczania

  • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
  • Zdrowie publiczne
  • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
  • Zarys psychologii i socjologii
  • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
  • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
  • Język migowy
  • Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia
  • Zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze
  • Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
  • Praktyki zawodowe
 • Opiekunka środowiskowa

  Opiekunka środowiskowa

   
  Nauka trwa 1 rok - 2 semestry.


  Pozwala na zdobycie wykształcenia potrzebnego do udzielania pomocy i świadczenia usług opiekuńczych na rzecz osób przewlekle chorych i samotnych zarówno w ośrodkach pomocy społecznej, jak i domach pogodnej starości, placówkach paliatywnych.

  Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych przez cały czas trwania nauki.

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie pod koniec klasy I.

  KWALIFIKACJA: MS.05.- ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   

  Przedmioty nauczania

  • Podstawy psychologii
  • Wybrane zagadnienia z socjologii
  • Opieka i pielęgnacja człowieka
  • Teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka
  • Organizacja opieki środowiskowej
  • Język obcy w pomocy społecznej
  • Język migowy
  • Aktywizacja osoby podopiecznej
  • Trening umiejętności społecznych
  • Praktyki zawodowe
 • Technik masażysta

  Technik masażysta

   
  Nauka trwa 2 lata - 4 semestry.


  Pozwala na zdobycie wykształcenia potrzebnego do zatrudnienia jako członek zespołu rehabilitacyjnego w szpitalach, klinikach, zakładach rehabilitacyjnych, domach pomocy społecznej, gabinetach kosmetycznych itp. lub też samodzielnie świadczyć usługi dla potrzeb medycyny i sportu. Nauka obejmuje przedmioty medyczne oraz zajęcia specjalistyczne.

  Zajęcia trwają 2 lata - 4 semestry.

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się pod koniec klasy II.

  KWALIFIKACJA: MS.01. – ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE MASAŻU.
   

  Przedmioty nauczania

  • Organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
  • Język angielski w ochronie zdrowia
  • Podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia
  • Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia
  • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
  • Język migowy
  • Teoretyczne podstawy masażu
  • Anatomia z fizjologią
  • Zarys fizjoterapii
  • Zagadnienia kliniczne w masażu
  • Masaż
  • Fizjoterapia
  • Anatomia topograficzna
  • Praktyka zawodowa
 • Technik sterylizacji medycznej

  Technik sterylizacji medycznej

   
  Nauka trwa 1 rok - 2 semestry.


  Absolwent szkoły kształcącej w tym zawodzie powinien być przygotowany do wykonywania m.in. takich czynności jak: przeprowadzanie mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń, kwalifikowanie sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji, prowadzenie dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się pod koniec klasy I.

  KWALIFIKACJA: MS.18. – WYKONYWANIE DEZYNFEKCJI I STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

  Przedmioty nauczania

  • Działalność gospodarcza na rynku usług medycznych
  • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
  • Język migowy
  • Język obcy zawodowy
  • Technologia mycia i dezynfekcji z elementami informatyki
  • Technologia sterylizacji z elementami informatyki
  • Wykonywanie dekontaminacji medycznej
  • Udzielanie I pomocy z elementami anatomii praktycznej
  • Zastosowanie technologii informatycznych w ochronie zdrowia
  • Praktyki zawodowe
 • Technik usług kosmetycznych

  Technik usług kosmetycznych

   
  Nauka trwa 2 lata - 4 semestry.


  Pozwala na zdobycie wykształcenia, umożliwiającego otwarcie własnego salonu kosmetycznego, albo pracować jak kosmetyczka w gabinetach kosmetycznych, w salonach odnowy, albo też innych zakładach świadczących usługi kosmetyczne.

  Nauka obejmuje przedmioty medyczne, kosmetyczne, a także praktyki i udziały w pokazach.

  KWALIFIKACJA:  AU.61. – WYKONYWANIE ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH TWARZY  
  ( egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec klasy I )

  KWALIFIKACJA: AU.62.- WYKONYWANIE ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH CIAŁA, DŁONI I STÓP
  ( egzamin potwierdzający kwalifikacje odbywa się pod koniec klasy II )
   

  Przedmioty nauczania

  • Język obcy w kosmetyce
  • Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym
  • Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce
  • Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu
  • Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała
  • Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu
  • Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała
  • Praktyki zawodowe
 • TECHNIK ARCHIWISTA

  Do zadań technika archiwisty należy m.in. organizacja archiwum, gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie, ewidencjonowanie, udostępnianie oraz brakowanie dokumentacji archiwalnej.

  Wykształcenie w tym kierunku pozwala na zdobycie zatrudnienia w archiwach państwowych i zakładowych.

  Zajęcia trwają 2 lata – 4 semestry , a prowadzone są przez osoby posiadające wyższe wykształcenie kierunkowe oraz przygotowanie pedagogiczne.

  KWALIFIKACJA: AU.63. – ORGANIZACJA I PROWADZENIE ARCHIWUM 
  ( egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec klasy I )

  KWALIFIKACJA: AU.64.- OPRACOWYWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH
  ( egzamin potwierdzający kwalifikacje odbywa się pod koniec klasy II )


  Przedmioty nauczania :
  -Wychowanie fizyczne
  -Podstawy archiwistyki
  -Metody pracy w archiwum zakładowym
  -Prawo archiwalne
  -Język obcy zawodowy
  -Prowadzenie archiwum i opracowywanie materiałów archiwalnych
  -Praktyki zawodowe
   
 • TECHNIK ADMINISTRACJI

  Do głównych zadań technika administracji należy obsługa klienta w jednostkach administracji, sporządzanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa , prowadzenie postępowań administracyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń biurowych oraz systemów informatycznych.

  Technik administracji znajduje zatrudnienie m.in. w administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach społecznych czy prywatnych firmach.

  Nauka trwa 2 lata – 4 semestry

  KWALIFIKACJAAU.68. – OBSŁUGA KLIENTA W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI

  Przedmioty nauczania :
  -Język obcy w administracji
  -Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
  -Podstawy prawa cywilnego
  -Podstawy prawa pracy
  -Podstawy prawa administracyjnego
  -Podstawy finansów publicznych
  -Wykonywanie pracy biurowej
  -Postępowanie w administracji
  -Praktyki zawodowe
 • TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

  Pozwala na zdobycie wykształcenia potrzebnego do zatrudnienia m.in. w bankach, działach finansowych w podmiotach gospodarczych, urzędach, prywatnych firmach.

  Do zadań technika rachunkowości należy m.in. prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji , sporządzanie sprawozdań finansowych, rozliczanie wynagrodzeń.

  Nauka trwa 2 lata – 4 semestry.

  KWALIFIKACJA: AU.36. – PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI 
  ( egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec klasy I )
  KWALIFIKACJA: AU.65.- ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH 
  ( egzamin potwierdzający kwalifikacje odbywa się pod koniec klasy II )


  Przedmioty nauczania :
  -Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej
  -Język obcy w rachunkowości
  -Rachunkowość finansowa
  -Wynagrodzenia i podatki
  -Biuro rachunkowe
  -Dokumentacja biurowa
  -Biuro wynagrodzeń i podatków
  -Praktyki zawodowe
 • OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

  Zajęcia trwają 2 lata – 4 semestry.

  Praca opiekuna osoby starszej polega na świadczeniu usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej. Słuchacze tego kierunku uczą się pomagać osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych i higienicznych u osób chorych i niesamodzielnych, udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej.

  Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in. w domach spokojnej starości, zakładach opiekuńczo – leczniczych, w środowiskowych domach pomocy, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej oraz w domu pacjenta podczas indywidualnej opieki.

  Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych przez cały czas trwania nauki.

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się pod koniec klasy II

  KWALIFIKACJA : MS.07. ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZO-WSPIERAJĄCYCH OSOBIE STARSZEJ