Strefa słuchacza
Liceum Ogólnokształcące przeznaczone jest dla absolwentów 8-letnich szkół podstawowych, gimnazjów oraz zasadniczych szkół zawodowych, którzy pragną uzyskać średnie wykształcenie.

Nauka w Liceum trwa 3 lata (6 semestrów), natomiast absolwenci zasadniczych szkół zawodowych zaczynają naukę od III semestru (II klasa) i kończą szkołę po dwóch latach. Chętni słuchacze, oprócz uzyskania średniego wykształcenia, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego. Nauka odbywa się w trybie zaocznym, wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie szkoły.

Szkoła Policealna przeznaczona jest dla absolwentów szkół średnich - zarówno liceów jak i techników. Ukończenie Szkoły pozwala na zdobycie wymarzonego zawodu - uzyskanie kwalifikacji w różnorodnych kierunkach kształcenia.
W zależności od kierunku kształcenia (zawodu) nauka trwa 1 rok (2 semestry) lub 2 lata (4 semestry). Nauka kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej oraz przystąpieniem do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Wszystkie zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia odbywają się w siedzibie Szkoły - w salach lekcyjnych oraz pracowniach zawodowych. Natomiast zajęcia praktyczne organizujemy we współpracy z placówkami o największej renomie w swojej dziedzinie.