Rekrutacja - Elpax - Szkoła
Strefa słuchacza


Zapisz się już dziś!

Aby zapisać się do Szkoły Policealnej "ELPAX" należy złożyć wymagane dokumenty:

 
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis),
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki od lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w sekretariacie),
  • 2 zdjęcia (podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem),
  • podanie (do pobrania również w sekretariacie)

Aby zapisać się do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "ELPAX" należy złożyć wymagane dokumenty:

 
  • świadectwo ukończenia szkoły
    (8-letniej Szkoły Podstawowej / Gimnazjum / Zasadniczej Szkoły Zawodowej *) - oryginał lub odpis,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciw wskazań do podjęcia nauki,
  • 2 zdjęcia (podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem),
  • podanie (do pobrania również w sekretariacie)