LO dla dorosłych - Elpax - Szkoła
Strefa słuchacza

Zdobądź najlepsze
umiejętności zawodowe z
Elpaxem


Krok w bezpieczną przyszłość.
Sprawdź kierunki!

Kliknij i pobierz potrzebne
formularze zgłoszeniowe:


Dokumenty
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przeznaczone jest dla absolwentów 8-letnich szkół podstawowych, gimnazjów oraz zasadniczych szkół zawodowych, którzy pragną uzyskać średnie wykształcenie. 

Nauka w Liceum trwa 3 lata -6 semestrów (dla absolwentów gimnazjów), natomiast absolwenci zasadniczych szkół zawodowych zaczynają naukę od III semestru (II klasa) i kończą szkołę po dwóch latach. 

Od roku szkolnego 2019/2020 nauka w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych dla absolwentów 8-letnich szkół podstawowych trwać będzie 4 lata -8 semestrów.

Chętni słuchacze, oprócz uzyskania średniego wykształcenia, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego. 

Nauka odbywa się w trybie zaocznym, wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie szkoły.
 

Przedmioty nauczania

 • Język polski
 • Język angielski
 • Matematyka
 • Historia
 • WOS
 • Fizyka
 • Chemia
 • Biologia
 • Geografia
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Informatyka