Strefa słuchacza


Aktualności

09.06.2016

​OPIEKUN MEDYCZNY Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM

Zapraszamy do rocznej Szkoły Policealnej na kierunku Opiekun medyczny z językiem niemieckim.
W związku z wieloma ofertami pracy w tym zawodzie na rynku niemieckim, wychodzimy Państwu naprzeciw i przygotujemy Państwa do wykonywania tego zawodu za granicą .
W ramach przedmiotu : Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia – oferujemy naukę języka niemieckiego, dzięki czemu dodatkowy stres związany z komunikacją zostanie wyeliminowany.
Nauka na tym kierunku  jest  BEZPŁATNA !!

powrót