dołącz do nas: Platforma e-learning


Zapisy na studia magisterskie  przyjmujemy w sekretariacie i drogą mailową. W celu zapisania się należy pobrać dokumenty i wypełnione dostarczyć do sekretariatu Ośrodka Szkoleniowego Elpax

Dokumenty i podanie na studia magisterskie

 • Pedagogika przedszkolna z wczesnoszkolną z terapią pedagogiczną

  • Jest to specjalność dla osób, które cenią sobie pracę z dziećmi i czują powołanie do kariery nauczyciela 
  • Uzyskasz uprawnienia do nauczania w przedszkolach oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. Zdobędziesz przygotowanie do pracy z wykorzystaniem metod wczesnego wspomagania rozwoju. 
  • Nauczyciel wczesnoszkolny 
  • Studia 2 letnie (4 semestry)

  UWAGA! KIERUNEK TEN ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MNiŚW OD PAŹDZIERNIKA 2019 MOŻE BYĆ REALIZOWANY JAKO 5-LETNIE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE.
  Od października 2019 r. osoby, które ukończyły studia licencjackie z “Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej” lub z pokrewnej dziedziny będą mogły zapisać się na 2-letnie uzupełniające studia magisterskie.
  Osoby, które nie ukończyły studiów I stopnia z “Pedagogiki” zapraszamy na 5-letnie jednolite studia magisterskie.

  Studia realizowane przy współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi
 • Pedagogika resocjalizacyjna z kuratelą sądową

  • Doskonały wybór dla osób pracujących z trudną młodzieżą i chcących pracować jako kurator sądowy, 
  • Osoby, które zdecydują się na wybór tej specjalności zdobędą wiedzę z zakresu metodyki procesu resocjalizacyjnego, między innymi umiejętności poprawnej komunikacji oraz analizy sytuacji społecznych, socjalizacyjnych i wychowawczych pod kątem różnych poprawnych sposobów komunikowania się, zależnych od indywidualnych preferencji wychowanka. 
  • Idealny wybór dla osób, które pracują bądź chcą pracować jako kurator sądowy lub wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu resocjalizacyjnego: młodzieżowych ośrodkach wychowawczych; schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, zakładach karnych, zakładach śledczych, ośrodkach rehabilitacyjno-readaptacyjnych dla uzależnionych, placówkach prowadzących zajęcia z terapii pedagogicznej. 
  • studia 2 letnie (4 semestry)

  UWAGA! KIERUNEK TEN ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MNiŚW OD PAŹDZIERNIKA 2019 MOŻE BYĆ REALIZOWANY JAKO 5-LETNIE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE.

  Studia realizowane przy współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi
 • Zarządzanie

  Zarządzanie (studia II stopnia – magisterskie o profili praktycznym) 
  Studia drugiego stopnia kończące się dyplomem magistra po II roku studiów.
  Czego nauczę się w trakcie studiów?
  • skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem,
  • prowadzić proces rekrutacji oraz skutecznie zarządzać ludźmi jako kapitałem,
   wykorzystywać uwarunkowania ekonomiczno-prawne do tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
  • doceniać znaczenie nowych koncepcji i metod zarządzania,
  • organizować działalność na rzecz środowiska społecznego, projekty i zadania społeczne z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, środowiskowych, prawnych i politycznych.
  Gdzie mogę pracować po ukończeniu studiów na kierunku „zarządzanie”?
  • prowadzić własną działalność gospodarczą w Polsce i za granicą;
  • w organizacjach i przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych na stanowiskach:
  • specjalistycznych w systemie zarządzania,
  • menedżerów średniego i wyższego szczebla,
  • doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym;
  • w działach HR w dużych korporacjach, firmach bądź administracji;
  • w przedsiębiorstwach produkcyjnych - we wszystkich gałęziach przemysłu, w których istnieje konieczność efektywnego zarządzania produkcją;
  •  w przedsiębiorstwach usługowych, handlowych, konsultingowych, doradczych i audytorskich.
  Dlaczego warto wybrać kierunek „zarządzanie” na poziomie studiów drugiego stopnia?
  • Możesz rozpocząć studia drugiego stopnia na kierunku „zarządzanie”, nawet jeżeli ukończyłeś studia pierwszego stopnia na zupełnie innym kierunku
  • Kierunek o profilu praktycznym nastawionym na zdobywanie - w ramach ćwiczeń, zajęć projektowych, warsztatów i praktyk - doświadczenia i użytecznych umiejętności popartych wiedzą teoretyczną.

  Na kierunku Zarzadzanie możliwe są dwie specjalności:
  -Zarządzanie zasobami ludzkimi;
  -Zarządzanie w biznesie.