... PROJEKTY  UE 

 Elpax Bytom  
 “Szkolenia zawodowe szansą podniesienia kwalifikacji” nr WND-RPSL.11.03.00-24-0350/16 

 "Mieszkasz lub pracujesz w woj. śląskim? Nie strać szansy na bezpłatne szkolenia językowe oraz komputerowe!” RPSL.11.04.03-24-040F/15