Info rodzic

Zapisz swoje dziecko już dziś!

Zgłoszenie dziecka do przedszkola odbywa się poprzez pobranie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego, a następnie dostarczenie go do przedszkola. Możliwa jest również wstępna rezerwacja telefoniczna lub internetowa (przez wysłanie formularza zgłoszeniowego drogą mailową). Jednak za każdym razem należy następnie zgłosić się osobiście w przedszkolu w celu potwierdzenia zapisu i wpłaty opłaty wpisowej w wysokości 100zł. Ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji jest podpisanie umowy z rodzicem/prawnym opiekunem.


Do przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Głowna rekrutacja dzieci rozpoczyna się 1 kwietnia, ze względu na fakt, że nowe grupy wiekowe tworzą się z rozpoczęciem nowego roku szkolnego we wrześniu. Możliwe jest jednak dopisanie dziecka do istniejących grup wiekowych przez cały rok kalendarzowy, jeżeli są wolne miejsca w grupach.
  Przedszkole czynne od godz. 6.00-19.00