Platforma e-learning

Podwyższ swoje kwalifikacje zawodowe na kursach i szkoleniach

Realizujemy kursy i szkolenia z wolego naboru
oraz dla placówek i zakładów pracy zgodnie
z ich zamówieniem.
Kliknij i pobierz potrzebne
formularze zgłoszeniowe:


Dokumenty
 • WŁAŚCIWE ZARZĄDZANIE CZASEM

  Warsztat przeznaczony jest dla menedżerów i pracowników różnych firm.
  Celem szkolenia jest przekazanie propozycji organizacji i wykorzystania czasu pracy. Udzielenie wskazówek umożliwiających ograniczenie sytuacji wywołujących napięcie, jak i umiejętność przemawiania, prezentacji publicznych, motywowania pracowników oraz odmawiania.
  2 spotkania z coachem- trenerem.
 • TRENING MOTYWACYJNY

  Celem treningu jest nabycie umiejętności integracji, rozwijania myślenia twórczego, usprawnienia komunikacji werbalnej i niewerbalnej, budowanie poczucia bezpieczeństwa w grupie, kojarzenia jak i gier długofalowych. Zastanowimy się wspólnie jaka zależność występuje między celowością i motywacją a osiąganiem sukcesów 
  w każdej dziedzinie życia. Poprzez pracę z ciałem poznasz swój poziom entuzjazmu i gotowość do skutecznego osiągania celów. Poćwiczysz umiejętność zamiany marzeń na konkretne cele. Doświadczysz wewnętrznej motywacji - dodatkowej porcji energii - wzmocnienia. Uświadomiona moc kreacji z pewnością ośmieli Cię i pozwolisz sobie coraz bardziej spełniać nawet najskrytsze marzenia.
  2 spotkania z coachem - trenerem.
 • TECHNIKI SPRZEDAŻY I NEGOCJACJI

  Tematyka warsztatu obejmuje., Strategie handlowe i negocjacyjne w , firmie, Profesjonalna postawa handlowa i negocjacyjna
  Komunikacja w sprzedaży i negocjacjach., Przygotowanie do sprzedaży i techniki rozmów handlowych
  Budowanie relacji biznesowych, Przygotowanie do negocjacji handlowych,1 spotkanie z coachem - trenerem.
 • ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI PRACOWNICZYMI

  Warsztat przeznaczony jest dla osób kierujących zespołami pracowniczymi w przedsiębiorstwach, organizacjach, firmach i innych placówkach
  Program szkolenia obejmuje zagadnienia: psychologia małej grupy, metody doskonalenia kierowania, umiejętności interpersonalne w pracy menadżera, zarządzanie czasem.
  1 spotkanie z coachem - trenerem.
 • TWORZENIE PRAWIDŁOWEJ WSPÓŁPRACY W ZESPOLE

  Celem warsztatu jest współtworzenie właściwej atmosfery w miejscu pracy 
  Tematyka zajęć : definicja i cechy charakterystyczne zjawiska lobbingu, konflikt jako jedno ze źródeł lobbingu,
  reagowanie na przejawy lobbingu, profilaktyka mobbingu – kształtowanie kultury asertywnej w zespole
  1 spotkanie z coachem - trenerem.
 • ASERTYWNOŚĆ – CZYLI PRAWO WYRAŻANIA SIEBIE

  Warsztat przeznaczony dla kadry zarządzającej i pracowników administracyjno – biurowych.
  Celem szkolenia jest poznanie technik asertywnych zachowań i wprowadzenie ich w życie. Umiejętność redukcji złości, stresu i prawidłowych relacji z innymi ludźmi, jak i prowadzenie asertywnego trybu życia. 
  1 spotkanie z coachem - trenerem.
 • TWORZENIE PRAWIDŁOWEJ WSPÓŁPRACY W ZESPOLE

  Kierowane dla pracowników oraz kadry kierowniczej. Szkolenie wyposaża uczestników w umiejętności potrzebne do współtworzenia właściwej atmosfery w miejscu pracy. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów, które mają za zadanie wyposażyć uczestników w nabycie umiejętności identyfikowania zjawiska oraz zrozumienie własnej roli i osobistej odpowiedzialności za zapobieganie mobbingowi w grupie współpracowników. 
   Dla kadry kierowniczej szkolenie prowadzone w formie warsztatów, które mają za zadanie wyposażyć uczestników w umiejętności identyfikowania, zapobiegania oraz reagowania na mobbing u osób zarządzających pracą innych