Platforma e-learning

Podwyższ swoje kwalifikacje zawodowe na kursach i szkoleniach

Realizujemy kursy i szkolenia z wolego naboru
oraz dla placówek i zakładów pracy zgodnie
z ich zamówieniem.
Kliknij i pobierz potrzebne
formularze zgłoszeniowe:


Dokumenty
 • Podstawy masażu z elementami rehabilitacji ruchowej

  Podstawy masażu z elementami rehabilitacji ruchowej


  Przeznaczony dla osób chcących nabyć umiejętności wykonywania masażu leczniczego, segmentarnego, izomerycznego.

  Zakres tematyczny:
  • podstawowe wiadomości z zakresu anatomii człowieka,
  • techniki wykonywania masażu leczniczego, masaż segmentalny i izometryczny,
  • wskazania i przeciwwskazania do wykonywania masażu,
  • elementy masażu punktowego i sportowego,
  • środki ułatwiające i wspomagające masaż,
  • podstawy kinezyterapii.
 • Opiekun osób starszych

  Opiekun osób starszych


  Kurs kierowany jest do osób pragnących objąć opieką osoby starsze, chore, niepełnosprawne (w tym także dzieci specjalnej troski). Obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, które realizowane są domu opieki.
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

  Pierwsza pomoc przedmedyczna


  Celem kursu jest zdobycie wiedzy, jak i umiejętności praktycznych ratowania poszkodowanych na etapie przedlekarskim. Zajęcia w formie teoretycznej i praktycznej prowadzą lekarze medycyny oraz ratownicy medyczni.
 • Podstawy języka migowego

  Podstawy języka migowego


  Przeznaczony dla osób chcących biegle posługiwać się językiem migowym. Celem kursu jest wyposażenie uczestnika w umiejętność posługiwania się znakami ideograficznymi oraz technikami ich używania zgodnie z zasadami systemu językowo - migowego.
 • Substancje chemiczne niebezpieczne dla życia lub zdrowia człowieka

  Substancje chemiczne niebezpieczne dla życia lub zdrowia człowieka


  Uczestnika szkolenia zostaje zapoznany m. in. z uregulowaniami prawnymi, które dotyczą substancji chemicznych, ich klasyfikacją, skutkami zdrowotnymi pracy z chemikaliami, a także ich znakowaniem, charakterystyką oraz magazynowaniem.
 • Bezpieczeństwo, higiena i ochrona zdrowia pracowników narażonych na oddziaływanie czynników biologicznych

  Bezpieczeństwo, higiena i ochrona zdrowia pracowników narażonych na oddziaływanie czynników biologicznych


  Uczestnik zostaje wyposażony w wiedzę na temat m. in. szkodliwych czynników biologicznych. Zapoznaje się z bhp
  w kontakcie z czynnikami biologicznymi, jak również ochroną zdrowia przed czynnikami biologicznymi.