Platforma e-learning

Aktualności

15.10.2014

JEDYNI NA ŚLĄSKU

JEDYNI NA ŚLĄSKU
ORGANIZUJEMY KURS:

PIERWSZA POMOC RKO AED

CERTYFIKOWANY PRZEZ AMERYKAŃSKIE TOWARZYSTWO
KARDIOLOGICZNE (AHA).
Amerykański certyfikat z kursu honorowany jest na trenie całej UE.

TERMIN I MIEJSCE:
08.11.2014 r. godz. 9.00 ∙ Ośrodek Szkoleniowy „Elpax” ∙ ul. Łużycka 11∙ Bytom
Zapisy: Tel/fax 32 282-40-06 ∙ e-mail: elpax@elpax.pl ∙ WWW.elpax.pl
CENA PROMOCYJNA: 199 zł od osoby
SPECYFIKA KURSU:
Kurs Heartsaver® w języku polskim Pierwsza Pomoc RKO AED
Kurs stacjonarny, prowadzony przez instruktora. Uczestnicy nabywają kluczowe umiejętności i wiedzę w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Obejmuje on również naukę RKO (resuscytacja krążeniowo-oddechowa) i zastosowania AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) u osób dorosłych.
KURS OBEJMUJE:
• Główne zmiany w zakresie danych naukowych zawarte w Wytycznych 2010 AHA Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej oraz Doraźnego Postępowania w Zaburzeniach Krążenia oraz Wytycznych 2010 AHA i Amerykańskiego Czerwonego Krzyża w zakresie pierwszej pomocy
• Podstawy pierwszej pomocy • Nagłe przypadki medyczne • Urazy • Wypadki pochodzenia środowiskowego • Stosowanie RKO i AED u osób dorosłych • Opcjonalne moduły stosowania RKO i AED u dzieci oraz RKO u niemowląt • Opcjonalny egzamin pisemny • Wydanie amerykańskich certyfikatów (ważny przez 2 lata)
UCZESTNIK DOSTAJE:
• Podręcznik uczestnika kursu Heartsaver Pierwsza Pomoc RKO AED ze skróconym poradnikiem,
• Płyta CD z podręcznikiem instruktora Heartsaver Pierwsza Pomoc RKO AED z planami lekcji (90-2511TR)
• Zestaw płyt DVD do kursu Heartsaver (2) (90-2510TR)

powrót