Aktualności - Elpax - Kursy oświatowe
dołącz do nas: Platforma e-learning


Aktualności

31.10.2018

Szkolenia zrealizowane w wrześniu i październiku

Kompetencje interpersonalne w zakresie kontaktów nauczyciel- rodzic, nauczyciel- uczeń, nauczyciel- nauczyciel, wypalenie zawodowe, radzenie sobie w nowej rzeczywistości szkolnej
  • Termin:19 i 26.09.2018, Szkoła Świbie

Pierwsza pomoc dla nauczycieli
  • Termin: 26.09.2018, godz. 16.00 Elpax
 
Tutoring jako metoda w edukacji
  • Termin: 3 i 10.10.2018 , Szkoła Świbie

Nauka kodowania i programowania w edukacji wczesnoszkolnej według nowej podstawy programowej
  • Termin: 24.10.2018

Protokołowanie posiedzeń rad pedagogicznych
  • Termin: 24.10.2018
 
Kierownik wycieczek szkolnych
  • Termin: 23.10.2018

Ocena pracy nauczyciel, awans zawodowy - zmiany w karcie nauczyciela w roku szkolnym 2018/2019 
  • Termin: 31.10.2018

powrót